Horta EEI Monte da Guía: actividades 1º trimestre

A horta da EEI Monte da Guía creouse no curso 2014-15. Dende entón, plantéxase como un espazo libre ao que poden acudir os nenos e nenas no tempo de recreo para limpar, regar e coidar o que se cultiva en cada curso e que, unha vez listo para a colleita, poden levar para casa ou ben, comer na escola.

As tres clases da escola (4º, 5º e 6º de Infantil) participaron das labores de cultivo do comezo do curso que se fixeron en outubro: soltar a terra dos bancais, botar compost, sementar fabas, herbillas, allo e cebolas de bulbo, e transplantar escarolas.

Durante o resto do trimestre a escola enteira participou dos coidados correspondentes como rego e limpeza dos bancais.