O valor deste proxecto

Beneficios aportados:

  • Para o persoal docente: Posibilidade de adquirir competencias da man de formadores/as especializados/as e docentes doutros centros integrados na Rede.
  • Para o alumnado: Participación nun proxecto educativo con enorme potencial para a adquisición de habilidades persoais e de grupo.
  • Para o centro: Integración nunha rede de traballo plural, e conversión da escola nun espazo transformador que integre a educación ambiental e o desenvolvemento sostible como eixos transversais no proceso de ensino.

Co financiamento de:

Xunta de Galicia - Cooperación galega

Promove:

Amigos da Terra