Como podo participar?

Contacto

Podes ampliar información de forma directa contactando con Amigas da Terra en:

 • Rúa Velázquez Moreno, 9-2º. 36201 Vigo
 • Teléfono: 986 229089

Ou ben podes ampliar información online cubrindo o seguinte formulario de contacto:

  Formas parte da comunidade educativa dun centro escolar? SiNon
  O teu centro conta actualmente con horta ecolóxica? SiNon

  Informámoslle que de conformidade co establecido na Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal e o seu reglamento de desenvolvemento, os seus datos de Carácter Persoal, son incluídos en ficheiros titularidade desta entidade coa finalidade de xestionar correctamente a súa solicitude de información.

  Co financiamento de:

  Xunta de Galicia - Cooperación galega

  Promove:

  Amigos da Terra