Aviso Legal

Información xeral

En cumprimento co deber de información recollido no artigo 10 da Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, a continuación reflíctense os seguintes datos: A entidade titular deste website é Amigas da Terra, rúa Bedoia, 5-2ºD. 32004 Ourense, con número de C.I.F: G-32.242.422, e dedicada á actividade de medio ambiente. Inscrita no Rexistro Central de Asociacións co número 84/98. Correo electrónico de contacto: info@amigasdaterra.net

Propiedade intelectual e uso dos contidos

Amigas da Terra é titular de todos os dereitos de propiedade intelectual da súa páxina web, así como dos elementos contidos no mesmo (imaxes, son, audio, vídeo, software ou textos; marcas ou logotipos, combinacións de cores, estrutura e deseño, selección de materiais usados, programas de computador necesarios para o seu funcionamento, acceso e uso, etc.).

Todos os dereitos reservados. En virtude do disposto nos artigos 8 e 32.1, parágrafo segundo, da Lei de Propiedade Intelectual, quedan expresamente prohibidas a reprodución, a distribución e a comunicación publica, da totalidade ou parte dos contidos desta páxina web, con fins comerciais, en calquera soporte e por calquera medio técnico, sen a autorización de Amigas da Terra. O USUARIO comprométese a respectar os dereitos de Propiedade Intelectual titularidade de Amigas da Terra. Poderá visualizar os elementos do website e ata imprimilos, copialos e almacenalos no disco duro do seu computador ou en calquera outro soporte físico a condición de que sexa, única e exclusivamente, para o seu uso persoal e privado.

Protección de datos

Os datos de carácter persoal que aparecen no website, foron obtidos de forma legal, son obxecto de tratamento automatizado e foron incorporados aos correspondentes ficheiros cuxa titularidade corresponde a Amigas da Terra.

Amigas da Terra adoptou as medidas técnicas e organizativas, e os niveis de seguridade esixidos legalmente conforme ao disposto na Lei Orgánica 15/1999, de 15 de Decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal, a efectos do exercicio dos dereitos de acceso, de rectificación e de cancelación previstos en devandita lei.

Exclusión e responsabilidade

Amigas da Terra non se fai responsable, en ningún caso, dos danos e prexuízos de calquera natureza que puidesen ocasionar, a título enunciativo: erros ou omisións nos contidos, falta de dispoñibilidade da web ou a transmisión de virus ou programas maliciosos ou lesivos nos contidos, a pesar de adoptar todas as medidas tecnolóxicas necesarias para evitalo.

Modificacións

Amigas da Terra resérvase o dereito de efectuar sen previo aviso as modificacións que considere oportunas na súa website, podendo cambiar, suprimir ou engadir tanto os contidos e servizos que se presten a través da mesma como a forma na que estes aparezan presentados ou localizados nela.

Co financiamento de:

Xunta de Galicia - Cooperación galega

Promove:

Amigos da Terra